Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ναυτικών

Γραφείο σταδιοδρομίας

Εκπαιδευτικά Ταξίδια Σπουδαστών Α.Ε.Ν