Βοήθεια για τη λειτουργία της εφαρμογής

Επικοινωνία

Σε περίπτωση προβλημάτων με τη χρήση της εφαρμογής παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ναυτικών του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής:
Διεύθυνση: Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής Ακτή Βασιλειάδη, Πύλες Ε1-Ε2 18510 Πειραιάς
Email: dekn.hmco@hcg.gr
Τηλέφωνα: 213 137 1526, 213 137 1686